Artrose netwerk

Artrose Netwerk

Het netwerk bestaat uit oefentherapeuten Cesar/Mensendieck die werken volgens het protocol van het Artrose Netwerk, gebaseerd op de richtlijn artrose van de VvOCM, aangevuld met de laatste inzichten en onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.

 

Het protocol

Een behandelprotocol voor de behandeling van artrosepatiënten door oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Het protocol is transparant, innovatief en goed toepasbaar. Het protocol is ontwikkeld om een interactieve behandelmethode aan te reiken voor patiënten met artrose. Het biedt niet alleen therapie maar ook handreikingen om beter om te kunnen gaan met een chronische aandoening, ook nadat de therapie gestopt is.

 

Informatie voor de patiënt 

Als ondersteuning van het protocol is voor patiënten een website gemaakt: www.artrose-netwerk.nl. Op deze website kunnen patiënten, die het behandelprogramma gaan volgen, inloggen met een persoonlijke code. Hierdoor krijgen zij toegang tot extra informatie over artrose, leefstijl en overzichten met oefeningen. Dit wordt in drie onderdelen beschikbaar gesteld aan de patiënt. Doel hiervan is de patiënt niet in één keer te overladen met informatie. Patiënten, die niet beschikken over een computer of internet krijgen dezelfde informatie op papier uitgereikt. De extra informatie achten wij een belangrijk onderdeel van het programma, aangezien artrose over het algemeen een chronische aandoening is. Patiënten zijn daarom gebaat bij een gedegen uitleg over hun aandoening en hoe hiermee, ook na het afsluiten van het behandelprogramma, om te gaan. Het programma is een afgerond geheel en maakt patiënten hierdoor niet afhankelijk van een therapeut.

 

Kijk voor meer informatie over het Artrose Netwerk op: www.artrose-netwerk.nl