Medische Massage

Wanneer Oefentherapie?

Wij bieden hulp bij pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en houdingsafwijkingen. Klik hieronder voor meer informatie over jouw klacht en wat wij voor jou kunnen betekenen.

Ademhalingsklachten

Created with Sketch.

Wat zijn ademhalingsklachten?
De ademhaling is een belangrijk onderdeel in het dagelijks bewegen en zo ook in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Ademen doen we onbewust. Toch kan door diverse oorzaken, bijvoorbeeld benauwdheid door allergie, astma, COPD, hyperventilatie en stress, de ademhaling niet goed verlopen. De symptomen die hier bij komen kijken als duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid of moeite met doorademen kunnen optreden. Als deze symptomen te lang duren kan het zijn dat je functioneren hierdoor belemmerd wordt. Het is dan erg belangrijk om een manier te vinden om hier mee om te gaan. 


Hoe ziet de behandeling eruit?
Wij maken jou bewust van je houding en manier van bewegen in relatie tot de ademhalingsklachten. 
Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van de klacht. Door middel van oefeningen en adviezen wordt gewerkt aan een zo optimaal mogelijke natuurlijke en ontspannen ademhaling. Ook zal gewerkt worden aan het vinden van de balans tussen spanning en ontspanning. Wij geven inzicht in de reactie van het lichaam op de factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van ademhalingsklachten. Hierdoor begrijp je beter waar de klachten vandaan komen en kan je er zo ook beter op reageren, zodat ze verminderen of verdwijnen en niet meer terugkeren. 

Arbeidsgerelateerde klachten

Created with Sketch.

Wat zijn arbeidsgerelateerde klachten?
Na een dag werken ben je helemaal 'op', terwijl je voornamelijk 'alleen maar' achter de computer gezeten hebt.  Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren. 

Deze klachten kunnen ontstaan door het werk, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van sport of hobby’s. Daarnaast kan een (chronische) aandoening een rol spelen. Bekende voorbeelden zijn lage rugklachten en RSI. 


Hoe ziet de behandeling eruit?
Wij maken je bewust van jouw houding en manier van bewegen in relatie tot je klachten. Ook geven wij inzicht in de reactie van je lichaam op de pijn, overbelasting en spanningen. Tevens wordt samen gezocht naar de oorzaak van de klachten. Bij arbeidsgerelateerde klachten is de arbeidssituatie belangrijk. Daarom bestaat de mogelijkheid om een onderzoek op de werkplek zelf te doen, om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van de arbeidssituatie. Hier komt dan ook voorlichting en advies bij kijken over de inrichting of aanpassing van jouw werkplek. Tevens bieden wij na een periode van arbeidsongeschiktheid  ondersteuning bij de terugkeer naar jouw werkplek. Dan helpen wij vooral om je houding en beweging te verbeteren. Hierdoor herstelt de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Arm- nek en schouderklachten

Created with Sketch.

Wat zijn arm- nek en schouderklachten?
Deze soort klachten komen veel voor. Meestal vormen een verkeerde houding, overbelasting of spanningen een belangrijke oorzaak. Deze klachten kunnen voortkomen uit een verkeerde werkhouding, een blessure (tennisarm etc), een afwijking van de wervelkolom of een (chronische) aandoening. Ook komen deze klachten veel voor bij spanning- en stressgerelateerde klachten.


Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling zal geheel op jouw persoonlijke situatie worden aangepast. Je krijgt oefeningen en adviezen die je gelijk in je dagelijks leven, thuis en op werk, kan toepassen. Zowel je werk (houding en afstellen werkplek), je thuissituatie (stofzuigen, strijken), als je hobby's (tuinieren, klussen, sporten) komen aan de orde. Door deze op maat gemaakte adviezen, leer je gezonder te bewegen. Zo kan je weer optimaal functioneren binnen je dagelijkse activiteiten.

Artrose

Created with Sketch.

Wat is artrose?
Artrose is beter bekend als slijtage van de gewrichten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de knie of heup. Artrose ontstaat doordat er meer gewrichtskraakbeen verloren gaat dan er door het lichaam geproduceerd kan worden. Het kraakbeen verslechtert en soms verdwijnt het helemaal. Hierbij kunnen er klachten ontstaan zoals stijfheid, pijn en moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Bij artrose is het van groot belang, ongeacht de klachten, dat je blijft bewegen. Ook al is bewegen zo belangrijk, het is nog belangrijker dat je je houdt aan grenzen. Om jouw gewrichten in optimale conditie te houden, wordt een oefenschema gemaakt die geheel bij jouw lichaam past. Daarnaast nemen we de dagelijkse handelingen door, zodat deze zonder de gewrichten teveel te belasten uitgevoerd kunnen blijven worden. Met tips, geregeld oefenen en het uiteindelijk zelf toe te passen in uw dagelijks leven leren wij jou optimaal gebruik te maken van je eigen mogelijkheden. Dit betekent dat je ook op langer termijn baat hebt bij de behandeling.

Bechterew

Created with Sketch.

Wat is bechterew?
De ziekte van Bechterew is een reumatische aandoening, waarbij de gewrichten van wervelkolom, bekken en/of schouders en de gewrichten tussen het borstbeen en de ribben door ontstekingen worden aangetast. Deze ontstekingen veroorzaken klachten zoals pijn en stijfheid, maar kunnen ook leiden tot vermoeidheid, een verminderde conditie en verlies van spierkracht. Omdat de wervels op den duur vaak vergroeien, verstijft de wervelkolom. Dit beïnvloedt de houding en manier van bewegen, en daarmee alle dagelijkse activiteiten.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Onder begeleiding ga jij zelf werken aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en breng jij je eigen lichaam in een betere conditie. Je leert hoe jij je houding en manier van bewegen kunt verbeteren, zodat je lichaam minder belast wordt. Ook leer je je grenzen beter herkennen en hier op in te spelen. Het is de bedoeling dat alle oefeningen en bewegingsadviezen die gegeven worden, geïntegreerd worden in je dagelijks leven. Zo leer je thuis, tijdens je hobby's en werk om gezonder te bewegen.

Bekkenklachten

Created with Sketch.

Wat zijn bekkenklachten?
Pijnklachten in het bekkengebied kunnen ontstaan tijdens of na een zwangerschap, te zware handelingen, een val, maar ook door langdurig een verkeerde houding aan te nemen. De klachten bevinden zich in het gebied van de lage rug, het stuitje, billen, liezen, het schaambeen en het gebied rondom de heupen. Soms is ook de bekkenbodemfunctie verstoord, wat invloed kan hebben op het plassen, de ontlasting en geslachtsgemeenschap.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Omdat bekkenklachten diverse oorzaken kunnen hebben, wordt er eerst vastgesteld hoe de klachten ontstaan zijn, zodat er gericht geoefend kan worden. Door oefeningen wordt een betere stand van heup/bekken/onderrug verkregen. Stabiliserende oefeningen zorgen voor een blijvend resultaat. 

Heup- knie en voetklachten

Created with Sketch.

Wat zijn heup- knie en voetklachten?
Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door slijtage, overbelasting, terugkerende sportblessures of verkeerd of onvoldoende gebruik van de beenspieren. Ook kan het zijn dat de klachten veroorzaakt worden door je houding of manier van bewegen tijdens je dagelijkse activiteiten.


Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling zal geheel op jouw persoonlijke situatie worden aangepast. Je krijgt oefeningen en adviezen die je gelijk in je dagelijks leven, thuis en op werk, kan toepassen. Zowel je werk (houding en afstellen werkplek), je thuissituatie (stofzuigen, strijken), als je hobby's (tuinieren, klussen, sporten) komen aan de orde. Je wordt bewust gemaakt van je eigen houding en manier van bewegen in relatie tot jouw klachten. Ook wordt aandacht besteed aan de stand van de gewrichten, om zo een betere houding te krijgen.

Incontinentieklachten

Created with Sketch.

Wat zijn incontinentieklachten?
Het begint vaak klein. Je verliest een paar druppels als je lacht, iets optilt, tijdens het hoesten of terwijl je aan het sporten bent. Hierdoor kan je je onzeker gaan voelen. Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine of het niet kunnen ophouden van urine. Ongeveer 40% van de vrouwen en 10% van de mannen in Nederland krijgt te maken met urine-incontinentie. Door verslapping van de bekkenbodem spieren kan ongewild urineverlies optreden bij inspanning.

Hoe ziet de behandeling eruit? 

Er wordt uitleg gegeven over de werking van de blaas en bekkenbodem. Hierdoor leer je begrijpen waarom je urine verliest. Vervolgens word je begeleid en getraind om je bekkenbodemspieren bewust te voelen, door deze aan te spannen of juist te ontspannen. Tevens word je geadviseerd over een gunstige toilethouding, de juiste plastechniek, het beheersen van de plasreflex en het afleren van de gewoonteplas. Hierdoor kan je adequaat reageren op je klacht. Het is dan ook belangrijk dat je je bewust bent en blijft van de spanning en ontspanning in de bekkenbodem. De oefeningen en adviezen gericht op houding en beweging sluiten zoveel mogelijk aan op je persoonlijke situatie, zodat dit gemakkelijk te integreren is binnen jouw dagelijkse activiteiten. 

Lage rugklachten

Created with Sketch.

Wat zijn lage rugklachten?
Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien volwassenen minstens een maal in hun leven rugklachten krijgen. Bij het grootste gedeelte van deze mensen is de oorzaak van deze klachten niet duidelijk. De lage rugklachten kunnen dan veroorzaakt worden door een verkeerde houding, overbelasting, spanning, een slechte conditie of verkeerd gebruik van de rug.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Je wordt bewust gemaakt van je houding en manier van bewegen in relatie tot je klachten. Ook wordt uitleg gegeven over de reactie van je lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Door middel van verschillende oefeningen gaan we werken aan het verbeteren van je houding en manier van bewegen. Je rug wordt sterker en de klachten nemen af. Ook leer je hoe je zelf kunt voorkomen dat de klachten terugkeren.

MS

Created with Sketch.

Wat is Multiple Sclerose?
Multiple sclerose (MS) komt relatief veel voor en kan een grote impact hebben op nagenoeg alle facetten van het menselijk functioneren. MS is een chronische ziekte.  Daarom is het belangrijk dat je zelf leert wat deze ziekte is, wat de gevolgen zijn, hoe klachten en symptomen te verlichten zijn en welke zorgverleners ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. Eigen regie, eigen zeggenschap.

Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling bestaat uit voorlichting, oefenen, advies over dagelijkse handelingen en coaching. Dit afgesteld op jouw persoonlijke situatie en behoeften.

Denk bijvoorbeeld aan:
• gewrichten beweeglijk houden
• stijfheid bestrijden
• spierkracht onderhouden en uitbouwen waar mogelijk
• balanstraining
• looptraining
• pijnbestrijding
• algehele ontspanning
• optimaliseren van de ademhaling 
• doorbloeding / circulatie stimuleren
• verbeteren van houdingen en bewegingen in het dagelijks leven
• zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen
• adviezen over hulpmiddelen 

Het is per situatie afhankelijk hoeveel behandelingen er nodig zijn. Dit wordt in overleg besloten. Het is ook mogelijk om aan huis te behandelen.

Parkinson

Created with Sketch.

Wat is Parkinson?
De ziekte van Parkinson begint meestal op latere leeftijd en wordt vooral gekenmerkt door een steeds toenemende beperking van het bewegen en stoornissen in de mentale functies. De ziekte van Parkinson ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in een bepaald deel van de hersenen.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Onder begeleiding werk je zelf aan herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en breng je je lichaam in een betere conditie. Je leert hoe je jouw houding en manier van bewegen kunt verbeteren, zodat het lichaam minder belast wordt. Ook leer je je eigen mogelijkheden en grenzen kennen. De oefeningen die gegeven worden, kunnen direct geïntegreerd worden in je dagelijkse activiteiten.  Zo leer je gezond te bewegen thuis, op werk en tijdens hobby's.

Scoliose

Created with Sketch.

Wat is een Scoliose?
Scoliose is een afwijking van de wervelkolom, die vaak zichtbaar wordt door de zijdelingse verkromming. In de wervelkolom kan ook een verdraaiing zichtbaar zijn van de wervels in de vorm van een zogenaamde gibbus. Of een overdreven strekking.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Tijdens de behandeling spelen houding- en bewegingsadviezen, spierversterkende oefeningen en het bewust worden van de eigen voorkeurshouding een grote rol. Bij jongeren zijn de behandelingen meer gericht op het aanleren van de juiste houding en voorkomen (en zo mogelijk corrigeren) van de scoliose. Bij volwassen zijn de behandelingen meer gericht op het verbeteren van de houding en ademhaling en vermindering van de klachten.

Spanningshoofdpijn

Created with Sketch.

Wat is spanningshoofdpijn?
Verschillende soorten hoofdpijn zijn te onderscheiden, waarvan migraine en (spier)spanningshoofdpijn het meest bekend zijn.  

Kenmerkend voor (spier)spanningshoofdpijn is een drukkend, trekkend of klemmend gevoel om het hoofd (strakke band, helm), dat zowel aan één als aan beide zijden voor kan komen. Vaak gaan deze klachten (vooraf) gepaard met een gespannen gevoel in nek en schouders. De oorzaak van (spier)spanningshoofdpijn is een te hoge spanning van de spieren die van de schouders naar de nek en het hoofd lopen.

Hoe ziet de behandeling eruit?
De oefeningen zijn erop gericht om je bewust te maken van het verschil tussen (spier)spanning en ontspanning. 
Afhankelijk van de oorzaak zijn er verschillende oefeningen mogelijk. Omdat stress een negatieve invloed heeft op de hoofdpijn, wordt u bijvoorbeeld geleerd hoe u op lichaamssignalen kan reageren en hoe u het beste met stress kunt omgaan. Ook wordt ingegaan op het adempatroon. 


Tevens wordt aandacht besteed aan het aanleren van een zo gunstig mogelijke houding. Het accent ligt dan vooral op de schouders, de strekking van de wervelkolom en nek. De spieren die zorgen voor de gunstige houding worden versterkt, zodat de overbelaste spieren kunnen ontspannen. Vervolgens wordt de aandacht gericht op je bewegingspatroon in je dagelijks leven. Het is immers belangrijk dat je je bewust bent en blijft van spanning en ontspanning en dat je je spieren niet meer belast dan nodig is. 

Vitaal ouder wordcn

Created with Sketch.

Ouder worden gaat vaak gepaard met het verminderen van souplesse, uithoudingsvermogen, evenwicht en soms zelfredzaamheid. Iemand die ouder wordt, is geneigd minder te bewegen omdat de totale energie wat minder wordt of omdat bewegen minder makkelijk gaat dan voorheen. Daarnaast kunnen er ook klachten ontstaan , bijvoorbeeld: reuma, artrose, hart- en vaatproblemen, diabetes (suikerziekte), botontkalking of de ziekte van Parkinson.
Wanneer je minder gaat bewegen, kunnen de klachten toenemen. En als je in beweging blijft kan je klachten dus voorkomen en/of verminderen.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Het is belangrijk dat je in beweging blijft. Maar het is nog belangrijker dat je je houdt aan je eigen grenzen. Alle oefeningen en adviezen kan je direct integreren binnen je dagelijkse activiteiten. Door de adviezen toe te passen, leer je om voldoende en gezond te bewegen, thuis en tijdens hobby’s. Zo blijf je actief en kan je je zelfstandigheid behouden.


De behandelingen zijn gericht op het behouden en verbeteren van:
•          mobiliteit
•          spierkracht
•          conditie
•          evenwichtsgevoel
•          dagelijkse houdingen en bewegingen

Zwangerschapsgerelateerde klachten

Created with Sketch.

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam in relatief korte tijd grote veranderingen. Zwangerschapsbegeleiding kan dan ook een belangrijke rol spelen in het bewust worden van je lichaam tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en in de periode na de bevalling. 

Indien je klachten aan je bekken hebt hebt, kijk dan bij het kopje ''bekkenklachten''.

 
Hoe ziet de behandeling eruit?

Samen zoeken we naar een  optimale houding en manier van bewegen, zoals het zitten, staan, opstaan en gaan zitten, bukken en tillen, lopen. Ook wordt aandacht besteed aan ontspanning. 

Indien gewenst kan er aandacht worden besteed aan de voorbereiding op de bevalling. Je wordt je bewust gemaakt van de verschillende fasen van de bevalling, de verschillende soorten weeën en de ademhalingstechniek die je kunt gebruiken bij het opvangen van de weeën plus het aanleren van een juiste perstechniek.